La nostra Residència

Nuestra Residencia

Sobre nosaltres

Sobre nosotros

Som una entitat privada, al centre de Barcelona, ben comunicada, accessible i sense barreres arquitectòniques, amb un equip humà interdisciplinari dedicat a contribuir al benestar i la plenitut de vida de la gent gran, mitjançant una atenció integral i de qualitat centrada en la persona i en les seves família

Somos una entidad privada, en el centro de Barcelona, bien comunicada, accesible y sin barreras arquitectónicas, con un equipo humano interdisciplinario dedicado a contribuir al bienestar y la plenitud de la vida de la gente mayor, mediante una atención integral y de calidad centrada en la persona y en sus familiares.

Filosofia

Filosofia

Es basa en el compromís amb els nostres residents i els seus familiars i ho fem des de l’experiència, oferint una atenció professional, de qualitat, individual i humana. Realitzant totes les nostres intervencions mitjantçant un Pla d’ Intervenció individualitzat adaptat a cada persona, realitzat per l’Equip Interdisciplinar de Treball. Apostem per l’excel.lència en els professionals a través de la formació continua i el treball en equip.

Se basa en el compromiso con nuestros residentes y sus familiares y lo hacemos desde la experiencia, ofreciendo una atención profesional, de calidad, individualizada y humana. Realizando todas nuestras intervenciones mediante un plan individualizado adaptándolo a cada persona, y realizado por el Equipo Interdisciplinario de Trabajo. Apostamos por la excelencia de los profesionales a través de la formación continuada y el trabajo en equipo.

El nostre equip

Nuestro Equipo