Serveis


Servicios


T'ajudem a escollir

Te ayudamos a escoger

T'oferim tota la nostra experiència i la dels nostres professionals per garantir-te un envelliment actiu i donar-te la tranquil·litat de què estàs en les millors mans.

Te ofrecemos toda nuestra experiencia y la de nuestros profesionales para garantizar un envejecimiento activo y darte la tranquilidad de que está en las mejores manos.

El Nostre Equip

Nuestro Equipo


Atenció centrada en la qualitat de les persones, valoracions individualitzades i atenció integral adaptada a les necessitats de cada persona.

Atención centrada en la calidad de las personas, valoraciones individualizadas y atención integral adaptada a las necesidades de cada persona.

Cures centrades en la persona

Cuidados centrados en la persona

El nostre objectiu prioritari és oferir una atenció integral amb un alt nivell de qualitat assistencial i social, adaptant els nostres serveis a cada necessitat.

Nuestro objetivo prioritario es ofrecer una atención integral con un alto nivel de calidad asistencial y social, adaptando nuestros servicios a cada necesidad.

Cuina propia

Cocina propia

El nostre centre disposa d'un servei de cuina amb menús especialitzats per cobrir totes les necessitats dels nostres residents.

Nuestro centro dispone de un servicio de cocina con menús especializados para cubrir todas las necesidades de nuestros residentes.

Farmàcia

Farmacia

La gestió farmacològica es realitza en col·laboració de la nostra farmàcia de referència, seguint els standars de qualitat i seguretat.

La gestión farmacológica se realiza en colaboración con nuestra farmacia de referencia, siguiendo los standars de calidad y seguridad.

El centre

Centro

El nostre centre residencial té una distribució pensada per assegurar una atenció personalitzada.

Nuestro centro residencial tiene una distribución pensada para asegurar una atención personalizada.

Bogaderia

Lavandería


Gestió realitzada dins de la nostra instal·lació.

Gestión realizada dentro de nuestras instalaciones.

Acompanyaments

Acompañamiento


Disposem de professionals qualificats per acompanyar-vos a centres mèdics, estades hospitalàries o en sortides d'oci.

Disponemos de profesionales cualificados para acompañar a los centros médicos, ingresos hospitalarios o salidas de ocio.

Activitats recreatives

Actividades recreativas

Considerem que les activitats d'oci són una de les nostres prioritats. Disposem d'un calendari ampli i divers dins i fora del centre.

Consideramos que las actividades de ocio son una de las nuestras prioridades. Disponemos de un calendario amplio y diverso dentro y fuera del centro.

Coordinació amb els Hospitals

Coordinación con los centros Hospitalarios

Coordinem visites a especialistas, estades hospitalàries, proves complementàries, derivacions, etc.

Coordinamos visitas a especialistas, ingresos, pruebas complementarias, derivaciones, etc

Estades de Respir

Alojamiento temporal y Respir

El nostre centre col·labora amb Benestar Social per estàdes de respir (Descans familiar, Vacances, Intervancions, etc).

Nuestro centro colabora con Benestar Social para estancias de reposo (Descanso familiar, Vacaciones, Intervenciones, etc)

Altres Serveis

Otros Servicios

Disposem d'un bentall de serveis adicionals com: Perruqueria, Podología, Odontología, Òptics, Servei d'Ortopèdia, etc.

Disponemos de un abanico de servicios adicionales como: Peluqueria, Podologia, Odontologia, Ópticos, Servicio de Ortopedia, etc

-->